• 17.11.2022  |   Warszawa   |   Marketing EXS
Andrzej Kozłowski

Andrzej Kozłowski

Prezes Zarządu | Emitel

Pan Andrzej J. Kozłowski pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitel S.A. od 1 stycznia 2018 r. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w Polsce oraz zagranicą. Członek Rady Doradczej Atlantic Council oraz American Chamber of Commerce w Polsce a także Prezes Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych przy Politechnice Warszawskiej. W czerwcu 2021 roku był jednym z członków-założycieli polskiej filii 30% Club – globalnej inicjatywy promującej różnorodność w biznesie, w tym wyrównywania szans kobiet na rynku pracy. W latach 2009-2017 zajmował stanowisko Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii i Zarządzania Projektami w PKN ORLEN S.A. Pełnił też funkcję Członka Zarządu Unipetrol a.s. w Czechach odpowiedzialnego za Strategię i M&A, Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN Upstream Sp z o.o. w Polsce oraz Członka Rady Dyrektorów ORLEN Upstream Canada Ltd. w Kanadzie. Wcześniej był związany z sektorem telekomunikacyjnym i nowych technologii. Absolwent WSB – National-Louis University w Nowym Sączu na kierunku Zarządzanie i Marketing. Posiada także dyplom MBA Maastricht School of Management w zakresie strategii korporacyjnej i polityki przemysłowej.

All Sessions by Andrzej Kozłowski

Używamy plików cookies do analizowania i lepszego działania strony Zasady prywatności