Skip links
Katarzyna Januszkiewicz

Katarzyna Januszkiewicz

DZIEKANKA WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH | UNIWERSYTET SWPS

Psycholog i specjalista ds. organizacji i zarządzania. Prowadzi badania w ramach subdyscypliny zachowania organizacyjne, m.in. w obszarze zmiany zachowań ludzi w organizacji (elastyczność zachowań, zmiana paradygmatu kariery zawodowej, różnorodność w miejscu pracy) oraz metodologii badań społecznych aspektów zarządzania (profesjonalizacja metod i technik badawczych). W swojej pracy stosuje podejście interdyscyplinarne, wykorzystując nie tylko wiedzę z innych dyscyplin nauki, ale również adaptując i rozwijając ich metody na gruncie zarządzania. Autorka ponad 50 publikacji naukowych, w tym między innymi monografii: „Elastycznosć zachowań organizacyjnych. Koncepcja i metodyka badań oraz Rozwój zawodowy pracownika. Szanse i zagrożenia”. Brała udział w kilkunastu projektach naukowo-badawczych zarówno krajowych jak i międzynarodowych (m.in. FOLSPEC FPT.People-20 1-I.RSES; HELPcare – Health and Social Care Workers: Employability Learning and Professionalisation; Empowering VET – Teachares). W latach 2014–2016 kierowała zespołem realizującym projekt pt. „Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organizacyjnych (WAZO). Metodyka i narzędzie pomiaru" (konkurs OPUS, Narodowe Centrum Nauki), którego efektem jest opracowanie autorskiej koncepcji analizy relacji między rozwiązaniami organizacyjnymi, a zachowaniami pracowników. Po uzyskaniu stopnia doktora odbyła trzy staże naukowe (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Novosibirsk State University, Nowosybirsk) oraz zrealizowała wyjazdy naukowo-badawcze i wizyty studyjne w ośrodkach zagranicznych (m.in. University of Oxford, Universidad de Barcelona, Universidad Autonoma de Madrid, Universität Wien). Wielokrotnie nagradzana za działalność naukową oraz prace na rzecz rozwoju uczelni i dydaktyki. Wyróżniona również Medalem Brązowym za długoletnią służbę, przyznanym w 2014 r. przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. W latach 2011–2013 dwukrotnie powołana przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Rady Młodych Naukowców MNiSW. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia organizational behaviour, cultural differences in business context, podejmowanie decyzji w warunkach niepewności.

All Sessions by Katarzyna Januszkiewicz

CEO EXECUTIVE SUMMIT 2024 - D2 28-06-2024
14:00 - 14:30

Przywództwo z Celem: Społecznie odpowiedzialne firmy

Pałac w Wilanowie / Oranżeria
This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag