Skip links
Aleksandra Przegalińska

Aleksandra Przegalińska

prof. ALK dr hab. | Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i ESR | ALK

Filozofka, badaczka rozwoju nowych technologii, zwłaszcza technologii zielonej i zrównoważonej, humanoidalnej sztucznej inteligencji, robotów społecznych i technologii ubieralnych.

Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia uzyskała w 2014 roku w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life.

All Sessions by Aleksandra Przegalińska

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag