Skip links
Anna Streżyńska

Anna Streżyńska

Prezeska | MC2 Innovations

Z wykształcenia prawnik, przez całe życie zawodowe zaangażowana w ICT.

W latach 2006-2012 regulator rynku telekomunikacyjnego, który doprowadził rynek od monopolu do konkurencji oraz autor pierwszej ustawy kompleksowo ułatwiającej inwestycje szerokopasmowe w telekomunikacji.

W biznesie zarządzająca budową Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej i Internetu dla Mazowsza, łącznie 10 tys. km światłowodów zbudowanych w ramach inwestycji o wartości blisko 1 mld złotych.

W latach 2015-2018 Minister Cyfryzacji, twórca Strategii Informatyzacji Państwa – Planu Działań Ministra Cyfryzacji oraz inicjator projektów w zakresie cyfryzacji państwa w obszarze cyfrowej tożsamości (takich jak profil zaufany logowany przez bankowość elektroniczną, podpis zaufany, mObywatel).

Uhonorowana m.in. Nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego, Odznaką Honorową Bene Merito i Nagrodą im. Marka Cara.

Obecnie CEO grupy startupów informatycznych MC2 Innovations.

All Sessions by Anna Streżyńska

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag