Skip links
Jacek Łęgiewicz

Jacek Łęgiewicz

Członek Zarządu | Samsung

All Sessions by Jacek Łęgiewicz

CEO EXECUTIVE SUMMIT 2022 / dzień 1 29/09/2022
14:30 - 15:00

FUTURE OF CONNECTIVITY

Scena Główna - Centrum Konferencyjne GPW

Mnoży się liczba typów urządzeń podłączonych do sieci, co ma istotne znaczenie dla ekosystemu technologii, produktów i usług przewodowych i bezprzewodowych, które będą stanowić podstawę przyszłej gospodarki cyfrowej. Stwarza to nowe wymagania wobec dostawców łączności, dostawców powiązanych urządzeń i usług oraz zdolności branż do wykorzystywania swoich innowacji w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej.

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag