Skip links
Maciej Ślusarek

Maciej Ślusarek

Maciej Ślusarek specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, nowych technologiach, ochronie wizerunku, IT, ochronie renomy i dobrego imienia, prywatności i danych osobowych. Jego znakiem firmowym są precedensowe postępowania sądowe i procesy dotyczące ochrony renomy osób i korporacji. Ze względu na doświadczenie w tym obszarze często doradza w kwestiach dotyczących publicznego wizerunku i jego ochrony. Doradzał przy setkach największych przedsięwzięć artystycznych i producenckich w Polsce. Realizował projekty dla producentów, artystów, wydawnictw książkowych i prasowych, agencji reklamowych, public relations oraz domów mediowych. Utalentowany negocjator – dla swoich klientów podpisuje najlepsze umowy, wspiera ich przy sprzedaży i udzielaniu licencji dotyczących praw autorskich i pokrewnych, a także pomaga w kwestiach prawnych związanych z przygotowywaniem, produkcją i emisją reklam oraz ich ochroną przed nieuczciwą konkurencją. Pracował przy obsłudze transakcji związanych z powstawaniem i funkcjonowaniem nowych mediów oraz przy wielu przedsięwzięciach internetowych. 

All Sessions by Maciej Ślusarek

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag