Skip links
Maciej Staszak

Maciej Staszak

Wiceprezes Zarządu | Emitel

All Sessions by Maciej Staszak

CEO EXECUTIVE SUMMIT 2022 / dzień 1 29-09-2022
14:30 - 15:00

FUTURE OF CONNECTIVITY

Scena Główna - Centrum Konferencyjne GPW

Mnoży się liczba typów urządzeń podłączonych do sieci, co ma istotne znaczenie dla ekosystemu technologii, produktów i usług przewodowych i bezprzewodowych, które będą stanowić podstawę przyszłej gospodarki cyfrowej. Stwarza to nowe wymagania wobec dostawców łączności, dostawców powiązanych urządzeń i usług oraz zdolności branż do wykorzystywania swoich innowacji w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej.

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag