Skip links
Sebastian Bykowski

Sebastian Bykowski

Prezes Zarządu | PSMM Monitoring & More

Zarządza największą w Polsce firmą zajmującą się kompleksowym monitoringiem mediów i anali-zami medialnymi, jedną z największych firm w Europie w tej branży, nagrodzoną tytułem Gazeli Biznesu 2011 i 2015. Współtwórca i przewodniczący rady nadzorczej CafeNews S.A., doradca i konsultant. Absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Prawo Gospodarcze. Budował pierwszą w Polsce firmę analityczną Media Navigator, zajmującą się nowoczesnym podejściem do raportowania w media relations. Stale uczestniczy w tworzeniu i rozwijaniu analiz oraz metod pomiaru efektów działań media relations. Prowadzi prezentacje na kongresach, konferencjach i warsztatach związanych z tematyką PR, zarządzania, mediów, sportu, marketingu. Uhonorowany przez organizatorów Kon-gresu PR w Rzeszowie wyróżnieniem za zasługi na rzecz rozwoju nauki i praktyki public relations. Z pasją i zaangażowaniem wykłada tematy związane z monitoringiem mediów, zarządzaniem infor-macją oraz zmianami na rynku mediów na wielu uniwersytetach i uczelniach niepublicznych w całej Polsce. Współautor opracowań i publikacji naukowych z dziedziny marketingu sportowego, public relations, zarządzania, w tym m.in. „Leksykonu Public Relations”, „Badania i pomiar efektów w public relations”, „Organizacje i idee - komunikowanie się w przestrzeni tradycyjnych i nowych me-diów” oraz „Pierwsze ćwierćwiecze. 25 lat public relations w Polsce”.

All Sessions by Sebastian Bykowski

CMO MARKETING EXECUTIVE SUMMIT 2022 17-11-2022
15:45 - 16:15

TRENDS & CRISIS DATA PREDICTION

Scena Główna - Centrum Konferencyjne w Hotelu
This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag