Skip links
Nick Sohnemann

Nick Sohnemann

CEO | Future Candy

Nick Sohnemann jest założycielem i dyrektorem zarządzającym hamburskiej agencji innowacji FUTURE CANDY oraz jednym z wiodących europejskich ekspertów w dziedzinie badań trendów i innowacji. Przyszłość dla Nicka jest jasna - jest cyfrowa! Jako główny mówca Nick Sohnemann inspiruje ludzi ze wszystkich obszarów firmy i branż.

Jego entuzjazm dla technologii i innowacji jest zaraźliwy i zmniejsza obawy. Z naukowo uzasadnionym know-how, własnymi badaniami i licznymi konkretnymi praktycznymi przykładami z gospodarki, Nick sprawia, że przyszłość staje się namacalna, a możliwości widoczne. Wyjaśnia, dlaczego transformacja cyfrowa nie działa bez zmian kulturowych, dlaczego ciekawość, odwaga i zwinność są kluczowymi umiejętnościami w jutrzejszym świecie pracy. Nick Sohnemann pokazuje również nowe sposoby, w jakie firmy mogą wykorzystać swoje mocne strony do opracowania nowych modeli biznesowych.

All Sessions by Nick Sohnemann

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag