Back

KATEGORIE – EKO

Transformacja energetyczna to przede wszystkim transformacja technologiczna i gospodarcza.

Bez innowacji i technologii nie będziemy w stanie dokonać transformacji gospodarki. Zielona rewolucja to nie tylko transformacja energetyki. To przede wszystkim transformacja technologiczna i gospodarcza.

Czy bez zrównoważonego rozwoju nie ma biznesu w XXI wieku?

Unia Europejska stawia krajom członkowskim coraz większe wymogi dotyczące dekarbonizacji gospodarki. Komisja Europejska przygotowała dokument nazywany Europejskim Zielonym Ładem, w którym zostały zawarte najważniejsze postanowienia odnośnie wprowadzenia neutralności klimatycznej Europy do 2050 roku. Głównym celem jest całkowita eliminacja węgla oraz dążenie do zero emisyjności. Takie zapisy są dużym wyzwaniem dla polskich przedsiębiorstw, którzy są dopiero u progu zielonej transformacji swoich firm. Z badania Duon & Keralla „Transformacja energetyczna w polskich firmach produkcyjnych” wynika, że ponad 1/3 polskich przedsiębiorców nie zapoznała się jeszcze z dyrektywą MCP.

 

Dyrektywa MCP to kluczowy dokument, który zobowiązuje przedsiębiorców do wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu biznesu i jest kołem napędowym procesu dekarbonizacji. 48,7% przedstawicieli firm deklaruje, że nowe wytyczne w rewolucyjny sposób wpływają na funkcjonowanie całego modelu biznesu. Te dane pokazują obecny stan, w którym znajdują się polskie firmy. Pierwszy termin egzekwujący wprowadzenie zmian jest wyznaczony na 2025 rok. Taka perspektywa może wpływać na liczne obawy przedsiębiorców, którzy nie są przygotowani na transformację energetyczną. Proces odejścia od korzystania z paliw kopalnych w procesie produkcyjnym na rzecz bardziej zrównoważonych form pozyskiwania energii w biznesu ma większe znaczenie niż jesteśmy w stanie przypuszczać.

 

Zielona rewolucja swoim zasięgiem obejmie prawie każdą branżę – od budowlanej aż po spożywczą. Z największymi wyzwaniami będzie musiał zmierzyć się przemysł.

Jak innowacje i technologia są w stanie wspomóc zieloną transformację?
Nie podlega żadnym wątpliwościom, że bez innowacji i nowoczesnych rozwiązań technologicznych nie da się przeprowadzić skutecznego procesu dekarbonizacji przemysłu i usług. Nacisk na badania i rozwój nauki może przyczynić się do zwiększenia ilości innowacji produktowych i procesowych, których wprowadzenie do polskiej gospodarki jest niezbędne aby przyśpieszyć transformację. Polska znajduje się na 28 miejscu w rankingu „Regional Innovation Scoreboard 2021” przygotowanym przez Komisję Europejską, co kwalifikuje nas do grupy wchodzących innowatorów. Jest to najmniej rozwinięta grupa krajów pod kątem innowacji w Europie. Wynik nie zachwyca a stać nas na więcej. Żeby podnieść poziom rozwoju innowacji w naszym kraju musimy postawić na naukę i rozwój nowych technologii. W tym celu niezbędne jest nawiązanie współprac z uczelniami i instytutami badawczymi które są w stanie przygotować projekty, które ułatwią przeprowadzenie zielonej transformacji. Pozyskiwanie finansowania na rozwój nowatorskich start-up’ów nie jest trudny a to właśnie one stanowią siłę napędową podnoszącą poziom innowacyjności i wydajności gospodarki. Istnieje wiele dróg pozyskiwania środków – wparcia można szukać w funduszach unijnych czy u prywatnych inwestorów Venture Capital. Fundusze VC chętnie finansują nowoczesne rozwiązania, których powstanie może przyczynić się do ograniczenia wytwarzania dwutlenku węgla w produkcji. Dzięki rozwojowi nauki i technologii start-up’y są w stanie wspierać cele zrównoważonego rozwoju i zmieniać zastaną rzeczywistość na lepszą.
Jakie są największe bariery procesu dekarbonizacji?
Właściciele firm jednogłośnie przyznają, że obecnie to finanse są największą barierą w zmianie źródła zasilania. Proces dekarbonizacji procesów produkcyjnych wiąże się z wysokimi kosztami. Pozostałymi barierami są kwestie dostępności do źródeł pozyskiwania energii, wyzwania prawne czy też brak odpowiednich kompetencji wśród kadr. Firmy, które nie posiadają odpowiednich narzędzi i środków, nie są przygotowanie na wprowadzenie takiej transformacji w wyznaczonym czasie muszą liczyć się z surowymi karami lub też z zamknięciem działalności. Z tego powodu proces dekarbonizacji jest czymś, czego nie można przegapić.
#SUSTAINABILITY

"Nie byłbym sobą gdybym był inny"

Paweł Netczuk, EXS

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Some short block description

Zobacz pełny program Konferencji

Używamy plików cookies do analizowania i lepszego działania strony Zasady prywatności