Skip links

Maciej Kubiak – Adwokat, partner zarządzający w kancelarii SKP Ślusarek Kubiak & Pieczyk, współkierujący praktyką IP/TMT. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa autorskiego, mediów, filmowego, IT i nowych technologii, reklamy oraz  własności przemysłowej. Reprezentuje klientów w sporach sądowych związanych z ochroną własności intelektualnej, renomy oraz w sprawach gospodarczych. Zrealizował kilkadziesiąt projektów obsługi prawnej produkcji filmowo-telewizyjnych, w tym wysoko budżetowych koprodukcji międzynarodowych. Doradzał wielu producentom, wydawnictwom muzycznym i książkowym, organizatorom koncertów, agencjom reklamowym i public relations, firmom technologicznym czy domom mediowym. Konsultuje przedsięwzięcia związane z innowacjami, wdrażaniem automatyki i robotyki, danymi osobowymi, nowymi technologiami i komercjalizacją badań naukowych. Wspiera klientów w sprawach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji. Pomagał w transgranicznych projektach licencyjnych oraz wejściu na polski rynek nowych brandów w tym nowych kanałów telewizyjnych. Członek Kolegium Redakcyjnego Kwartalnika Prawa Nowych Technologii (C.H.Beck). Współautor m.in. Komentarza do prawa własności przemysłowej (C.H. Beck, 2016), Komentarza do prawa autorskiego (C.H. Beck, 2019). Twórca i redaktor naczelny „SKP IP Bloga” – portalu dla branży kreatywnej i biznesu (www.skpipblog.pl). Koordynator grupy roboczej Internet i Media Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii. Wielokrotnie rekomendowany przez renomowane międzynarodowe rankingi prawne (m.in. Chambers & Partners, Legal 500, Managing IP, IP Stars, Media Law International): w dziedzinie technologii, mediów i telekomunikacji (TMT), własności intelektualnej (IP) oraz rozwiązywania sporów (Dispute Resolution). Więcej na stronie: https://skplaw.pl/zespol/maciej-kubiak/

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag